Sla over naar de inhoud

Alain Verheij Berichten

Stop nu toch met het bekritiseren van de Evangelische Omroep!

Oh zoete genadetijd, de gezegende dag dat wij de ‘Evangelische Omroep’ oprichtten! Ook ik was er destijds bij, in die toen nog zo weldadig kalme omgeving van Tull en ’t Waal.

Ik hoor u schrikken. ‘Maar dominee Holwerda, weet ge dan niet, dat de televisie satans voornaamste ingang is in de ziel der mensen? Hoe kon u hier toch ooit aan meewerken?’

Maar schrikt niet, noch weest bevreesd, geliefde kinderen: de EO was al die tijd een complot. Lees verder Stop nu toch met het bekritiseren van de Evangelische Omroep!

De theologische kant van (en het theologische antwoord op) de haat van IS

Waar komt de haat van IS vandaan? Ik ploegde door tientallen vertaalde pagina’s van hun propaganda heen. Wat ik vond was veel theologie. En er kwam één heel duidelijke rode draad uit: IS-gelovigen hebben een afkeer van onduidelijkheid. Een juist antwoord vinden we bij Paulus. Hoe? Lees verder op Blendle. 

UPDATE: dit is nu het meest gelezen stuk ooit van Reporters Online (3 oktober 2016)

Rob Bell lult weer eens uit zijn nek – deze keer over Mozes’ libido

We moeten dit even positief beginnen: ooit had Rob Bell potentie. Hij schreef het mooie Velvet Elvis (binnenkort eindelijk in het Nederlands), kwam met een sympathiek relletje over de onzin van de eeuwige hel en wist als theoloog Oprah voor zich te winnen. Dat kunnen we niet allemaal zeggen.

Helaas! De ijdelheid ligt altijd op de loer. Als een tweesnijdend zwaard: de succestheoloog kreeg meer aandacht voor zijn eigen populariteit en minder aandacht voor theologische verdieping. Om de leegte te maskeren vult hij nu zijn blogs met grote beweringen over Revolutionaire Bijbeluitleg die hij nergens waarmaakt, benevens veel grapjes die ons de indruk geven dat Rob vierentwintig keer achter elkaar aan het Heilig Avondmaal gaat voor hij begint te schrijven (en daarbij het brood laat liggen).  Lees verder Rob Bell lult weer eens uit zijn nek – deze keer over Mozes’ libido

We hebben de bijbel te danken aan dit ene foutje…

Ik was er graag bij geweest, bij het eerste gesprek tussen Carel van Schaik en Kai Michel. De een is gedragsbioloog, de ander is historicus. In Zürich raken ze aan de praat, van het een komt het ander en aan het eind van de middag besluiten ze om vijf jaar lang samen in de bijbel te duiken en er ruim 400 pagina’s aan te wijden. Als agnosten.

Het resultaat verscheen dit jaarHet oerboek van de mens – de evolutie en de bijbel. De bijbel, zo concluderen Van Schaik en Michel, is een geniale reactie op een cruciale ‘fout’ in de menselijke geschiedenis.  Lees verder We hebben de bijbel te danken aan dit ene foutje…

Brief aan een eerstejaars theologie (en dus aan mijzelf)

Het is nu maandagochtend. Het schooljaar is overal weer begonnen. Dat betekent: een nieuwe lichting theologiestudenten! Ik heet hen hier graag even welkom en ze krijgen gelijk wat extragratis broederlijke adviezen mee.

Brief aan een eerstejaars theologiestudent

Lieve eerstejaars,

‘De velden zijn rijp voor de oogst, maar er zijn te weinig arbeiders’, verzuchtte Jezus al eens. Genoeg te doen voor het geloof, maar mijn hemel, wat wordt het door weinig mensen goed aangepakt. Dat is het doel van een goede theologiestudent: uiteindelijk met goed gereedschap vruchtbaar ploegen op een akker waar je oneindig kunt blijven oogsten (kaf én koren, dat wel). Lees verder Brief aan een eerstejaars theologie (en dus aan mijzelf)

Dominee Holwerda: stel de boerkini verplicht voor iedereen

Bij alle kinderen van de Heere zijn de woorden van Paulus welbekend:

Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd.

En van dezelfde Apostel is het gebod:

Bidt zonder ophouden.

Brengen wij deze twee uitspraken met eenander in verband, dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat alle dochters van Eva zonder ophouden met bedekt hoofd door het leven moeten gaan. Al biddend.

Aanvankelijk was ik derhalve verheugd toen mij een artikel over de boerkini onder ogen kwam.  Lees verder Dominee Holwerda: stel de boerkini verplicht voor iedereen