Brief van God aan Theodor Holman – deel 2

Brief van God aan Theodor Holman – deel 2

Na het succes van Gods eerste brief aan Parool-columnist Theodor Holman durfde die laatste het toch weer aan om venijnig uit te halen naar gelovigen. Theodor noemt christenen impliciet een gevaar voor de democratie en voor de vrijheid van meningsuiting. Eerst moest ik lachen, toen werd ik er moe van en tenslotte kreeg ik medelijden. Ik schreef maar weer een briefje namens God. Je kunt hem hier voor een luttele 29 cent op Blendle lezen.

Oh kom nou @TUEindhoven, gaan we christelijke studentjes pesten?

Oh kom nou @TUEindhoven, gaan we christelijke studentjes pesten?

De Technische Universiteit Eindhoven besluit vanuit het niets dat alle christelijke studentenverenigingen per september op straat zullen staan. Omdat de universiteit een ‘neutraal karakter’ wil handhaven en hun geen huisvesting meer biedt. Maar eigenlijk natuurlijk gewoon omdat het geld en ruimte scheelt. Even een briefje aan de vice-voorzitter van het bestuur.

Beste Jo van Ham,

dus ik begrijp dat God straks definitief verdwijnt uit Eindhoven. Wat een enig, ambitieus project is dat! Ik vraag me dan direct af hoe zoiets gaat in van die bestuurlijke binnenkamertjes waar witgrijze mannen voor almachtige drie-eenheid spelen. Meer lezen

Klimaatopwarming, een vuige leugen van de satan!

Klimaatopwarming, een vuige leugen van de satan!

Ach en wee, ach en wee. De politieke unie van valse christenen, lieden die ‘Heere, Heere!’ roepen, maar tegen wien de Heiland zegt: ‘Ik heb u nochtans niet gekend’. De kooplieden van het genootschap dat winst maakt, geldelijke winst op het Woord van de Allerhoogste. Zij sloegen de handen ineen met een congres met de lasterlijke naam GroenGelovig en een “nieuwe Bijbel” met, oh Zaligmaker zie het ons niet aan, groen gekleurde letters.

Natuurlijk werken ook de satanskinderen van Jongbloed aan dit project mee. Eerder brachten de verleiders van Gods zwakkere schapen reeds de Vrouwenbijbel uit, hiermee suggererend dat de dochters van Eva, geholpen door bloemenblaadjes en roze geparfumeerde pagina’s, zelfstandig in staat zouden zijn de Bijbel te lezen ende begrijpen. Snoef, snoef! Ondergetekende zou erom kunnen lachen, ware het niet zo in en in triest, deels hogelijk gewaardeerde en grotendeels hopeloos verdoemde lezers.  Meer lezen