Dominee Holwerda: stel de boerkini verplicht voor iedereen

Bij alle kinderen van de Heere zijn de woorden van Paulus welbekend:

Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd.

En van dezelfde Apostel is het gebod:

Bidt zonder ophouden.

Brengen wij deze twee uitspraken met eenander in verband, dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat alle dochters van Eva zonder ophouden met bedekt hoofd door het leven moeten gaan. Al biddend.

Aanvankelijk was ik derhalve verheugd toen mij een artikel over de boerkini onder ogen kwam. 

Als zelfs de mohammedaanse afgodendienaren het vrome verstand kunnen opbrengen om deugdelijke kleding voor de vrouwmens te ontwerpen, hoeveel te meer zullen de kinderen van de Ware God dit dan wel ter harte nemen!

Verheugd was ik dat het lustopwekkend vlees onder de nietsverhullende satansstring zou worden teruggedrongen, opdat de Godsvruchtige jongelingen niet meer tot zonde verleiden zouden worden.

Aanvankelijk kwam zelfs het zondige idee in mij op, dat de boerkini een wettelijk verplicht kledingstuk zou moeten worden.
Ach mijn ziel, waarlijk een zondige gedachte!

Boerkini is niet genoeg

De Heilige Geest bracht mij tot inkeer. Ik werd bepaald bij het Woord van de Heiland:

Indien dan uw rechteroog u tot zonde verleidt, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

Amen!

Want als alle feminiene strandgangers dan bedekt zijn, wie beschermt hen dan tegen de verkwikkelijke spiermassa’s van zongebruinde knapen?

Boerkini: ook voor mannen

Al spoedig kwam het besef tot mij, dat de overheid ook alle mannen moet gaan verbieden nog in hun door een schamele ‘boxershort’ bedekte Adamskostuum te baden. Opdat zij de leden van het zwakke geslacht er niet toe zullen brengen, nogmaals de verboden vrucht te begeren.

Immers: onze Geloofsbelijdenis, slechts nog gehonoreerd door de Staatkundig Gereformeerde Partij, zegt dat de overheid is geroepen:

om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronde te werpen.

Voorwaar, overheid, geef acht aan uw roeping!

Kanttekening

Een verstandig gelovige zou het strand echter volledig mijden. Dat is een opinie die ik als de herder mijner schapen zou willen verkondigen. Wat nut het de mens dat hij aards plezier hebbe, zwemmend in de zee, zon-aanbiddend?

Ach, zelfs met een boerkini voor alle strandgangers blijft de strandgang een zondige bezigheid, niets dan een afleiding voor de wezenlijke zaken van dit bestaan: bidden, gebed en aanbidding.

In het Hemels Jeruzalem zal het strand volledig verlaten zijn, verspeend van de lichamelijke geneugten, met louter een sober altaar alwaar Zijn kinderen Hem kunnen loven voor de natuur, die het werk Zijner Handen is.

Tot die tijd erkenne Hij de hardheid uws harten en sta hij u toe, zich af en toe in de verplichte boerkini een korte tijd aan de kust te permitteren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *