Dominee Holwerda: moderne theologen sollen met de hel

‘Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders; gij weet immers, dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden’, zo waarschuwt Jakobus ons, en toch menen vele jonge theologen, dat zij geschikt zijn voor het ambt van leraar der gemeente en aan het strengere oordeel zullen ontkomen.

Wie is Alain Verheij dat hij de Here HEERE trotseert? ‘Wat gebeurt er als wij hemel en hel loslaten?’, vraagt hij op het randchristelijke weblog Zinvloed. Het antwoord is eenvoudig doch huiveringwekkend: u kunt de hel loslaten, maar de hel zal u nooit loslaten.

Wolf in schaapsklederen: Reinier Sonneveld

Wat is erger dan een wolf, broeders en zusters? Erger dan een wolf is een wolf in schaapsklederen. Reinier Sonneveld heeft zich vandaag op de eerdergenoemde randchristelijke website Zinvloed gevoegd bij die schare op de brede weg.

Eerst presenteert de vrijzinnige Sonneveld zich als rechtlijnig dienaar des Woords, door aan te geven dat hij in tegenstelling tot Verheij wél in een hel gelooft. Dan volgt echter al snel het satanisch subtiele tegenbericht:

de metaforen in de Bijbel suggereren dat er ook na je dood berouw mogelijk is

Op deze wijze lispelt de dwaalleraar ons met zinnen, zo zoet als honing, in slaap. Wij laten ons getroosten door het valse vermoeden, dat er een eeuwige mogelijkheid tot berouw zal zijn. Wij vermijden weldra de dienst des HEEREN, de smalle weg en begeven ons op het pad der zondaars. Er is immers, zo zegt Sonneveld, alle tijd om ons na de dood nog eens te bekeren.

Heel lang tegenkomen

Verheij, die geen doekjes windt onder zijn stuitend openbare ongeloof, dat mijns inziens omwille van de veiligheid en het zielenheil van ons volk van overheidswege bestraft zou moeten worden, zegt het open en bloot.

een nooit eindigende vlammenzee. Te absurd voor woorden, vind ik dat.

O, welk een geween en geknarsetand zal het zijn, als hij eenmaal voor de Rechterstroon moet verschijnen. Wee de wroeging van Sonneveld, als hij aan den lijve moet ondervinden, dat berouw na de dood een onbijbels, ja een misleidend leerstuk is geweest.

Gezellig Alain, we gaan elkaar nog heul lang tegenkomen!

Ik vrees dat Sonneveld gelijk heeft, met wijziging van één woordje:

Alain, we gaan elkaar nog hels lang tegenkomen!

Kiest dan heden

De velden zijn rijp voor de oogst, maar het ontbreekt ons aan arbeiders. Het is een mistroostig gegeven dat de Heiland al constateerde, maar vandaag de dag niet minder actueel is. Toch is géén arbeiders altijd nog beter dan valse arbeiders, voor wie geldt:

En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

Links van u staan de moderne theologen, die u blij maken met valse leringen die uw hart verkwikken, maar uw ziel bederven.
Rechts van u staan Mozes en de profeten, en hun nederige navolger dominee Holwerda.
Hun boodschap doet pijn, maar het zijn wetten ten leven.
Kiest u heden, wien gij dienen zult.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *