Hoe kun je met Pinksteren over het klimaat preken?

Donald Trump wil de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord terugtrekken. Zondag neem je het milieu natuurlijk mee in het gebed vanaf de kansel. Maar veel kerken kunnen ook nog wel een goed activistisch milieulijntje in de preek gebruiken. Hoe pak je zoiets aan, en wel komende zondag met Pinksteren?

Oogstfeest

Van oorsprong is Pinksteren een oogstfeest. Tijdens het Wekenfeest (Sjavoeot) wordt de opbrengst van het land uitbundig gevierd. Je viert dat het land niet van jou is, maar een gracieus godsgeschenk. Je viert dat de vrucht van de aarde niet jouw rechtmatig verkregen of automatisch gegenereerde product is, maar elk jaar weer een hemels wonder van de natuur.

Later kreeg het Wekenfeest een extra betekenis: men vierde de Wetgeving van God aan Mozes op de berg Sinaï. Zo koppel je, net als met Pinksteren, de eerste oogst aan een meer spiritueel gegeven: natuur en de geest. Die twee zijn verbonden.

Wat kan ons dat leren over het omgaan met de schepping?

Psalm 104

Op het oecumenisch leesrooster staat natuurlijk Handelingen 2, de Pinkstertekst. Daar lees je dat mensen uit allerlei windstreken ineens geen taalbarrière meer ervaren: de geest daalt neer en ineens zijn ze eensgezind. Misschien een mooi gebedspunt als je het toch over een internationale poging tot samenwerking op het gebied van klimaat hebt.

Psalm 104 staat ook op het leesrooster. Het gaat over Gods buitengewone betrokkenheid op de biodiversiteit:

Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde.
Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot.

En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft op de juiste tijd.

Dat is iets moois aan geloof: dat we de maakbaarheid met een korreltje zout nemen. Dat we onszelf niet als de scheppers zien en dús de aarde niet als een gebruiksvoorwerp dat we respectloos mogen uitputten voor ons kortetermijngewin.

Hopelijk klinkt dat respect voor het klimaat zondag extra hard in alle kerken.

Fijne Pinksterzondag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *