In de Dominicuskerk: een dienst rondom vergeving

‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’, hoe moet je daar nou over preken? Ik koos het verhaal van Jakob als uitgangspunt, in de Dominicuskerk in Amsterdam. Als je wilt kun je het verhaal hier teruglezen.