Internationale Vrouwendag, een gevaar voor de kerk

Acht maart, het is elk jaar weer een datum die voelt als een speer in mijn zijde. Wee en ach, acht maart, Internationale Vrouwendag. Als predikant van het onversneden christelijk geloof voel ik mij genoopt, een epistel te wijden aan het gevaar dat het feminisme vormt voor de kerk. Hoeveel vrome, godsvruchtige zielen hebben wij niet moeten zien zwichten voor de valse beloften van de emancipatiebeweging!

De feiten anno nu

Het feminisme rukt op als een zwerm sprinkhanen, zoals de profeet Joël het reeds voorzegd heeft:

machtig en zonder getal; zijn tanden zijn leeuwentanden, en het heeft baktanden eens ouden leeuws. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting, en mijn vijgeboom tot schuim; het heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. Kermt!

Ja, kermt! Want laat mij u hier wel op wijzen: het vrouwenkiesrecht is sedert minder dan honderd jaar ingevoerd in Nederland, en alreeds moeten wij constateren dat alle politieke partijen van goed christelijke snit geheel verdwenen zijn, of machteloos in de marge moeten staan. Toeval? Ik dacht het niet.

Zelfs in de Kerk

Ja, in het huis van de HEERE wordt tegenwoordig ook gemakkelijk omgesprongen met de rolverdeling van mannen en vrouwen. Van de PKN predikanten is zo’n 25% een dochter van Eva. Een situatie die voor vrome jongelingen veel verdrietige dilemma’s met zich meebrengt. Positieve uitzonderingen zijn de Rooms-Katholieke Kerk, die helaas voor ’t overige aan elkaar hangt van vervloekte afgoderij, en de kleinere orthodoxe kerken, waar de oprukkende vrouwen reeds aan de poorten kloppen.

Hebben zij niet in het Woord gelezen? Want Paulus zegt:

Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.
Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.
Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.

Internationale Vrouwendag: stop de gelijkheid!

Zijn mannen en vrouwen gelijk? Volstrekt niet, dat zij verre! Want de vrouw werd uit de rib van de man gemaakt, hem tot hulp. Zo zijn de feiten vanaf den beginne. Sara noemde haar man heer en strekt daarmee ieder vrouwmens tot eerbaar voorbeeld. In kinderen baren, in schoonmaken, in stilzwijgende gehoorzaamheid zal zij zalig worden, haar man tot eer, dienstmaagd en genoegen.

Ach, hoe zwaar kan deze datum, acht maart, toch aanvoelen voor een rechtgeaard christen. Als steun in de rug bied ik jongelingen die zich op het internet begeven, de mogelijkheid om hun profielfoto te veranderen in woorden van wijsheid, of deze inspirerende quote te delen in hun sociale netwerken.

Want de lippen der vreemde vrouw druppen honigzeem, en haar gehemelte is gladder dan olie. Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard.

 

kerk feminisme

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *