Klimaatopwarming, een vuige leugen van de satan!

Ach en wee, ach en wee. De politieke unie van valse christenen, lieden die ‘Heere, Heere!’ roepen, maar tegen wien de Heiland zegt: ‘Ik heb u nochtans niet gekend’. De kooplieden van het genootschap dat winst maakt, geldelijke winst op het Woord van de Allerhoogste. Zij sloegen de handen ineen met een congres met de lasterlijke naam GroenGelovig en een “nieuwe Bijbel” met, oh Zaligmaker zie het ons niet aan, groen gekleurde letters.

Natuurlijk werken ook de satanskinderen van Jongbloed aan dit project mee. Eerder brachten de verleiders van Gods zwakkere schapen reeds de Vrouwenbijbel uit, hiermee suggererend dat de dochters van Eva, geholpen door bloemenblaadjes en roze geparfumeerde pagina’s, zelfstandig in staat zouden zijn de Bijbel te lezen ende begrijpen. Snoef, snoef! Ondergetekende zou erom kunnen lachen, ware het niet zo in en in triest, deels hogelijk gewaardeerde en grotendeels hopeloos verdoemde lezers. 

Er is helemaal geen klimaatprobleem!

Maar ik dwaal af. Het wordt hoog tijd om de leugen van klimaatopwarming te bestrijden met degelijke theologische tegenargumenten. Oh, welk een verdriet is het om te moeten vaststellen dat het volk te gronde gaat aan een gebrek aan kennis, en het aantal Geestverwanten met rap tempo achteruit snelt. Vaak, al te vaak voel ik mij de laatste roepende in de woestijn.

Ik reik u aan, en bidt voordat u leest, denkt voordat u lacht: drie bindende redenen waarom klimaatopwarming geen probleem is in het Licht van de Eeuwigheid.

1. Zonder woestijn geen verzoeking

Klimaatopwarming, zo beweren de groene dwaalprofeten van de “Christen”Unie en erger, zal ervoor zorgen dat grote delen van de aarde zullen verworden tot woestijngebieden. Geen probleem! Geen probleem! Weet u dan niet, dat het in de woestijn was dat Mozes het volk de verlossing liet zien? Weet u dan niet meer, dat de Heere Jezus, alvorens hij aan zijn predikend leven begon, vooraleerst veertig dagen verzocht moest worden in – precies – in de woestijn.

De Godvruchtige jongelingen die dit betoog lezen, vinden het misschien prettig om dit plaatje op hun pagina te kunnen plaatsen.

klimaatopwarming god

2. Het wordt weleens tijd voor de Eindtijd

Wee u, Hoer van Babylon, wee u, Sodom en Gomorra, als de laatste schaal van Gods gramschap wordt uitgegoten over de einden der aarde. Nee, leven in de Laatste Dagen is geen prettig vooruitzicht voor hen die leven als tollenaars en in hun  hoogmoedig hart zeggen: ‘Er is geen God’. Maar voor wie vertrouwt op de Stok en de Staf van de Herder is er geen vreugdevoller vooruitzicht dan dit: het bazuingeschal, de ultieme wraak van de Gekrenkte Vredevorst op zijn gevallen schepselen en de zuivering der ganse schepping.

Welzalig de man die het milieu vervuilt, want hij helpt de Wederkomst bespoedigen.

schepping bijbel god klimaat

3. Minder vlees eten is een complot van de duivel

Ach, consuminderen? Ach, flexitarisch leven (een woord dat is samengesteld uit de woorden ‘sex’ en ‘sektarisch’ en terugverwijst naar geheime satanistische genootschappen die orgies houden onderin Roomse kerken) of zelfs vegetarisch? Weet u dan niet, dat Adolf Hitler ook vegetarisch was? Weet u dan niet, dat het vermijden van vlees een vast onderdeel is van de Christus-loochenende valse religies der hindoes, moslims en joden? Weet u dan niet, dat God de lagere levensvormen schiep opdat Adam hen zou slachten en op de barbecue zou kunnen werpen? Weet u dan niet, dat het een stuk fruit was waarmee de slang die verdorven vrouw van Adam verleidde? Weet u dan niet, dat dit voorkomen had kunnen worden als de mens die slang op een spies had gezet en op het kampvuur had geroosterd? Weet u dan niet, dat Gods lam nooit voor ons geslacht had kunnen worden als het geen gebruik was geweest dat de mens vlees at? Weet u dan niet, dat veganisme de eerste stap is na een jammerlijke geloofsafval? Kinderkens, stopt met lezen en toog naar die plaatsen waar God beter gediend wordt dan in de afgedwaalde kerken: Kentucky Fried Chicken, tempels waar Gods schepping waarlijk recht wordt gedaan.

vegetarisch bijbel

 

Gelovigen, negeer het klimaatprobleem!

Op deze nieuwe zwarte dag voor de Kerk Wereldwijd gezeg ik u, dominee Henk-Jan Holwerda: rood licht voor de groene bijbel! Schroeiende vlammenzee voor de groene “gelovigen”! Laat toch ons mooie evangelie niet het onderspit delven tegen nieuwlichterij, het Groene Evangelie. Wie met groene inkt zaait, zal met bloedende tranen oogsten! Wien Hij liefheeft, zal Hij kastijden! Wien Hij niet liefheeft, zal Hij bestrijden! Kinderen Gods, verenigt u tegen de Groene Gifslang die gelijk een briesende leeuw rondgaat in uw gelederen en u in slaap wil sussen om vervolgens uw ziel te wurgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *