Ik ben ook een Krimpense theoloog. Dit vind ik van dominee Kort en Leon Houtzager.

Ik ben ook een Krimpense theoloog. Dit vind ik van dominee Kort en Leon Houtzager.

Het dorp waar ik opgroeide is al anderhalf jaar in het nieuws vanwege de kerkelijke homofobie van haatdominee Kort. Maar met zijn aanklagers is ook meer aan de hand.

Corona was nog maar net in Nederland, we waren allemaal een beetje in paniek, maar dominee Anthonie Kort had al decennia getraind voor dit moment. Onheil vraagt om een onheilsprofeet, en die rol kan kan een steile calvinist wel spelen. De dominee schreef een brief aan de bestuurders van zijn dorp, Krimpen aan den IJssel. Daarin staat met zoveel woorden dat corona een straf van God is, omdat we allemaal gezondigd hebben.

Welke zonden zorgden dan voor dat rotvirus? De dominee noemt de lauwheid van de kerk en een bedorven leer (hier mogen theologen zoals ik ons waarschijnlijk aangesproken voelen). De christenheid moet zich opnieuw bekeren. Daarnaast moet de overheid aan de bak. Ze moet ‘afgodstempels afbreken’, abortus en euthanasie tegengaan, en de openstelling van Krimpense winkels op zondag moet worden teruggedraaid. Dit zijn SGP-standpunten met, als die ‘afgodstempels’ naar moskee├źn verwijzen, een flinke scheut PVV. Ze zorgden niet voor ophef. De ophef kwam door de toevoeging dat ‘de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen’. Kom ik zo op terug. Lees meer