Waarom dinoplaatjes van de duivel zijn

Er behoeft mij alhier geen inleiding, want u kent het fenomeen dat onze jeugd, óók de kinderkens van de HEERE, vastklemt in haar demonische houdgreep. Wie de Albert Heijn verlaat heeft kwaad op kwaad te vrezen: meutes opstandige jongelingen zullen u vragen om de zogenaamde ‘dinoplaatjes’, zoals de heidense tieners van weleer de profeet Elisa beproefden.

Het is de duivel steeds minder nodig om onder valse voorwendselen rond te briesen over de einden der aarde, want ach! het volk is ziende blind. Zijn aloude naam Lucifer betekent letterlijk: ‘vonkdrager’, en a la, daar hebben wij zijn profeet met de naam… Freek Vonk. Een ‘geleerde’ die zijn demonische leugentaal over de vermeende ouderdom der aarde propageert aan de kwetsbare zielen van uw zonen, uw dochters.

Vele échte wetenschappers constateerden reeds dat de Bijbelse waarheid een ware waarheid is. Is de aarde werkelijk miljoenen jaren oud? Dat zij verre. Want wij weten dat de Slang in de Hof van Eden in werkelijkheid een dinosauriër was die pas na de zondeval zijn vleugelen verloor en 6000 jaar geleden nog onder de mensen leefde. Tevens weten wij dat de gekwelde Job bekend was met de ‘prehistorische’ Behemoth en Jesaja met de langwemelende Leviathan.

Oh, de leugens van pseudo-wetenschappers als Vonk, die hun bittere onwaarheden met zoete honing omgeven waardoor mijn kleinkinderen welhaast in de verleiding komen het als zoete koek te slikken en hun ziel aan het eeuwig vuur prijs te geven. Trap er niet in!

Pas toch op, u lieden, weet ge dan niet dat de eindtijd is aangebroken, zoals de apostel Johannes reeds schreef:

Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

En:

Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt.

En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

Wee de begeerlijkheid dezer wereld! Hoe lief hebben wij de verzamelalbums vol leugens uit het Rijk der Duisternis, hoe lief hebben wij de kaarten waarop de woorden staan die uw zinnen strelen doch uw geest zullen doden, hoe lief hebben wij het tijdelijk genot boven het hemels plezier!

Christenen aller landen, verenigt u. Koopt niet bij Albert Heijn. Daagt Freek Vonk voor de rechter. Laat ons deze zomer nog samenkomen, ergens op de heide, teneinde een omvangrijke verzameling ‘dinoplaatjes’ te verbranden als welriekend offer voor de HEERE. Alleen dat zal onze natie nog redden.

On a side note: lees hier mijn meer serieuze briefje op Blendle over de dinoplaatjes-ophef

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *